כפר האינדיאנים
כפר האינדיאנים

כפר האינדיאנים- מתחם חוויתי

בכפר אינדיאני של שבט הסו נחווה ונשתתף באורח החיים האינדיאני אשר אלפי שנים מתרחש באוהל
.הטיפי הניצב ליד פסל הטוטם במרכז הכפר

שם נשמע סיפורים אינדיאניים על בריאת העולם האינדיאנית, החיים בהרמוניה עם הטבע, טקסי התבגרות
.אינדיאניים מצחיקים ועוד… נכין חץ וקשת אותנטי – התאמת מתחם הירי לשטח

:הרחבת הפסטיבל

.תזמורת ילדים עם כלי נגינה טבעיים ובניית כפר שלם של אינדיאנים