החיפושית שנולדה בלי נקודות
החיפושית שנולדה בלי נקודות