קפטן הוק
קפטן הוק

קפטן הוק מחליט לצאת ולהילחם
בפיטר פן וחבריו הילדים
כשהוא מגיע למקום
הוא פוגש את הילדים שמלמדים אותו

.את המשמעות של חברות ואהבה